Moim dążeniem jest, aby psy z mojej hodowli były przede wszystkim fajnymi, zrównoważonymi i "ogarniętymi" towarzyszami życia. Marzy mi się, aby wszystkie moje psy, były przynajmniej Championami Polski, ale już wiem, że nie wszystkim jest to dane:) - Luna nim nie będzie, bo nie czuje się komfortowo na wystawach.

Staram się także, aby w miarę moich możliwości, wszystkie psy były mniej lub bardziej profesjonalnie zaangażowane w sporty.

Jednym z najwyższych priorytetów jest w moim mniemaniu badanie psów pod kątem chorób, które mogą potencjalnie występować i być dziedziczone w rasie. Staram się więc wykonywać wszelkie dostępne badania/testy genetyczne, aby zminimalizować, a nawet wyeliminować ryzyko pojawienia się takowych w mojej hodowli.

Badania oczu przeprowadzane są w klinice dr. Jacka Garncarza, prekursora psiej okulistyki w Polsce.

Zdjęcia RTG i ich opisy, mające na celu sprawdzenie kondycji stawów i bioder pod kątem potencjalnej dysplazji, wykonywane są przez uprawnionych lekarzy weterynarii /dr. Adam Pietroń/.

Wszystkie moje psy poddawane są testom DNA w celu wykluczenia potencjalnie możliwych wśród Border Collie chorób genetycznych, o ile geny je przenoszące nie są w 100% "czyste" po rodzicach. Testy wykonywane są przez laboratorium Laboklin. Poniżej chciałam rozwinąć skróty schorzeń/wad, które występują przy opisach psów.
 

CEA

Anomalia Oczu Collie (ang. Collie Eye Anomaly)

Jest wrodzonym defektem tylnych struktur oka u psów ras collie, obejmuje uszkodzenia twardówki, naczyniówki, siatkówki a także nerwu wzrokowego, przy czym ślepota związana z odklejeniem się siatkówki lub znaczne wylewy krwi do przedniej komory oka dotyczą niewielkiego odsetku zwierząt dotkniętego tym schorzeniem.

TNS

Syndrom uwięźniętych neutrofili (ang. Trapped Neutrophil Syndrome)

Choroba autosomalna recesywna, w której dochodzi do zaburzenia migracji neutrofili ze szpiku kostnego do krwiobiegu. Dotknięte szczenięta cierpią w następstwie niedoboru odporności.

 

IGS

Zespół Imerslund-Grasbecka (ang. Imerslund-Gräsbeck syndrome

Zaburzenie charakteryzujące się nieprawidłowym wchłanianiem witaminy B12, co związane jest to ze zmniejszonym jej wychwytem w jelitach. Sam zespół Imerslund-Gräsbeck jest rzadka przyczyną niedokrwistości z niedoboru witaminy B12.

MDR1

Defekt genu MDR1

Mutacja genu MDR1 powoduje, że białko transportowe traci swoją funkcję i w związku z tym substancje takie jak: iwermektyna, oraz inne leki mogą bez przeszkód przekroczyć barierę krew-mózg, co może prowadzić do ciężkich objawów neurotoksycznych.

CL

LIPOFUSCYNOZA CEROIDOWA

Lipofuscynoza ceroidowa jest chorobą o charakterze neurodegeneracyjnym i wywoływana jest lizosomalnym defektem spichrzeniowym. Choroba przejawia się wzmożonym niepokojem i agresją. Psy stają się nadpobudliwe, obserwuje się także stany epileptyczne.

Choroby oczu

  • CEA – anomalia oczu collie (patrz wyżej)
  • PRA – postępujący zanik siatkówki
  • CAT – katarakta, zaćma -> zmętnienie soczewki oka
  • Glaukoma (jaskra) -> nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej

Choroby stawów

Dysplazja biodrowa HD (hip dysplasia)

Nieprawidłowości w budowie panewki stawowej – niedopasowanie kształtu głowy kości udowej do panewki stawu biodrowego (luzy w stawie), zbyt płytka panewka, nieprawidłowy kształt głowy kości udowej; powodujące w większym lub mniejszym stopniu kulawizny i ból, w zależności od stopnia zaawansowania ograniczające sprawność psa lub wymagające leczenia.

Dysplazja łokciowa ED (elbow dysplasia)

Termin dysplazja łokciowa jest używany do opisania grupy schorzeń stawu łokciowego spowodowanych zaburzeniami rozwojowymi (z wykluczeniem mechanicznych urazów); zaliczane są tutaj: izolowany wyrostek dziobiasty przyśrodkowy kości łokciowej (FMCP), osteochondroza kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (OCD), izolowany wyrostek dodatkowy kości łokciowej (UAP), niezgodność powierzchni stawowych (INC); tak jak dysplazja biodrowa powoduje bolesność stawu objętego chorobą, kulawizny, może wymagać leczenia operacyjnego i okresowego lub dożywotniego ograniczenia ruchu.

 

HD - wyniki

HD A – biodra doskonałe, wolne od dysplazji
HD B – biodra poprawne, wolne od dysplazji
HD C – lekka (nieznaczna) dysplazja
HD D – umiarkowana (średnia) dysplazja
HD E – ciężka dysplazja

ED - wyniki

ED 0/0 – łokcie prawidłowe, wolne od dysplazji
ED 1/1 – lekka dysplazja
ED 2/2 – średnia dysplazja
ED 3/3 – ciężka dysplazja

Zarówno w przypadku bioder, jak i łokci możliwe są oznaczenia np. A/B, C/D, A/D, 0/1, 1/2, itd. które mówią o odpowiednio o lewym/prawym stawie.

Inne schorzenia stawów

  • osteochondroza (OCD) – oddzielająca martwica kostno-chrzęstna, może dotknąć każdy staw w ciele psa
  • młodzieńcze zapalenie kości

 

Border on Board - Monika Krasowska 660 785 800