O rasie

Border Collie to rasa pasterska, pracująca. Wywodzi się z pogranicza Walii i Szkocji. To bardzo inteligentne psy, mocno wrażliwe na bodźce, pracujące “okiem”.

Ich inteligencja jest zarazem ich największą zaletą, jak i wadą.

BORDER COLLIE (FCI 297)

KRAJ POCHODZENIA: Wielka Brytania.

DATA OPUBLIKOWANIA OBECNEJ WERSJI WZORCA: 24.06.1987

UŻYTKOWOŚĆ: Pies owczarski.

KLASYFIKACJA FCI: Grupa I Psy pasterskie i zaganiające.
Sekcja 1 Psy pasterskie.
Obowiązują próby pracy.

WRAŻENIE OGÓLNE: Harmonijny, o eleganckich liniach, łączy klasę,
wdzięk i budowę dostatecznie mocną, aby zapewniała odpowiednią
wytrzymałość. Niepożądana budowa ciężka lub subtelna i wiotka.

WAŻNE PROPORCJE:
Kufa i mózgoczaszka mniej więcej jednakowej długości.

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT: Wytrzymały, zdolny do ciężkiej pracy
pies owczarski, bardzo łatwy do układania. Bystry, ożywiony, szybko
reagujący, inteligentny. Nie może być nerwowy ani agresywny.

GŁOWA :
MÓZGOCZASZKA:
Czaszka: Dość szeroka, guz potyliczny niewidoczny.
Stop: Bardzo wyraźny.
TRZEWIOCZASZKA:
Nos: Czarny, z wyjątkiem psów czekoladowych i czerwonych, u których jest
czekoladowy, i błękitnych, u których jest łupkowoszary. Nozdrza szerokie.
Uzębienie: Szczęki i zęby mocne, komplet siekaczy styka się w zgryzie
nożycowym.
Policzki: Ani okrągłe, ani wyraźne.
Oczy: Szeroko rozstawione, owalne, średniej wielkości, brązowe, tylko u psów
marmurkowych oczy mogą być całkowicie lub częściowo niebieskie. Wyraz
łagodny, bystry i inteligentny.
Uszy: Średniej wielkości i twardości, szeroko osadzone, stojące lub częściowo
załamane, ruchliwe.

SZYJA: Odpowiednio długa, mocna, dobrze umięśniona, lekko łukowato
wygięta, grubsza u nasady.

TUŁÓW: O atletycznym wyglądzie, nieco dłuższy od wysokości w kłębie.
Lędźwie: Umięśnione, głębokie, słabizna nie podkasana.
Klatka piersiowa: Głęboka, raczej szeroka, żebra dobrze wysklepione.

OGON: Dość długi, ostatnim kręgiem sięga przynajmniej stawu skokowego,
nisko osadzony, bogato owłosiony, z końcem zakręconym do góry, stanowi
ładne wykończenie sylwetki. Przy pobudzeniu może być wzniesiony, ale nigdy
zakręcony nad grzbietem.

KOŃCZYNY:
KOŃCZYNY PRZEDNIE: Oglądane z przodu równolegle. Kościec mocny, ale
nie ciężki.
Łopatka: Skośnie ustawiona.
Łokcie: Przylegające.
Śródręcze: Przy oglądaniu z boku śródręcze lekko nachylone.
Łapy: Owalne, opuszki grube, mocne i sprężyste, palce zwarte i wysklepione.
Pazury krótkie i mocne.
KOŃCZYNY TYLNE: Dobrze umięśnione, zad łagodnie opada do nasady
ogona.
Uda: Długie, szerokie i mocno umięśnione.
Stawy kolanowe: Mocno kątowane.
Stawy skokowe: Dobrze kątowane i nisko umiejscowione.
Śródstopia: Prostopadle do podłoża i równoległe wobec siebie, gdy patrzeć na
nie z tyłu.
Łapy: Owalne, opuszki grube, mocne i sprężyste, palce zwarte i wysklepione.
Pazury krótkie i mocne.

CHODY: Ruch swobodny, płynny i niezmordowany, łapy podnoszone jak
najniżej. Każdy krok ma świadczyć o zdolności do szybkiego ruchu.

SZATA
SIERŚĆ: Dwie odmiany: średnio długa i krótka. W każdym przypadku włos
okrywowy gęsty, średniej twardości, podszerstek miękki i gęsty, dający ochronę
przed niepogodą. Sierść średnio długa tworzy grzywę, portki i pióro na ogonie.
Na głowie, uszach, przednich nogach (poza piórami) i tylnych poniżej stawu
skokowego sierść krótka i gładka.

MAŚĆ: Dopuszczalne rozmaite umaszczenia, ale biel nie może przeważać.

WIELKOŚĆ: Idealny wzrost to 53 cm dla psa, dla suki nieco mniej.

WADY: Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznawane za
wady i oceniane w zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i
dobrostan psa oraz zdolność wykonywania tradycyjnej pracy.

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
– Agresja lub wyraźna lękliwość.
– Każdy pies, wykazujący wady budowy lub zaburzenia charakteru,
powinien być zdyskwalifikowany.
N.B. Samce powinny mieć dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni
wyczuwalne w mosznie.

CEA

Anomalia Oczu Collie (ang. Collie Eye Anomaly)

Jest wrodzonym defektem tylnych struktur oka u psów ras collie, obejmuje uszkodzenia twardówki, naczyniówki, siatkówki a także nerwu wzrokowego, przy czym ślepota związana z odklejeniem się siatkówki lub znaczne wylewy krwi do przedniej komory oka dotyczą niewielkiego odsetku zwierząt dotkniętego tym schorzeniem.

TNS

Syndrom uwięźniętych neutrofili (ang. Trapped Neutrophil Syndrome)

Choroba autosomalna recesywna, w której dochodzi do zaburzenia migracji neutrofili ze szpiku kostnego do krwiobiegu. Dotknięte szczenięta cierpią w następstwie niedoboru odporności.

 IGS

Zespół Imerslund-Grasbecka (ang. Imerslund-Gräsbeck syndrome

Zaburzenie charakteryzujące się nieprawidłowym wchłanianiem witaminy B12, co związane jest to ze zmniejszonym jej wychwytem w jelitach. Sam zespół Imerslund-Gräsbeck jest rzadka przyczyną niedokrwistości z niedoboru witaminy B12.

MDR1

Defekt genu MDR1

Mutacja genu MDR1 powoduje, że białko transportowe traci swoją funkcję i w związku z tym substancje takie jak: iwermektyna, oraz inne leki mogą bez przeszkód przekroczyć barierę krew-mózg, co może prowadzić do ciężkich objawów neurotoksycznych.

CL

LIPOFUSCYNOZA CEROIDOWA

Lipofuscynoza ceroidowa jest chorobą o charakterze neurodegeneracyjnym i wywoływana jest lizosomalnym defektem spichrzeniowym. Choroba przejawia się wzmożonym niepokojem i agresją. Psy stają się nadpobudliwe, obserwuje się także stany epileptyczne.

  • CEA – anomalia oczu collie (patrz wyżej)
  • PRA – postępujący zanik siatkówki
  • CAT – katarakta, zaćma -> zmętnienie soczewki oka
  • Glaukoma (jaskra) -> nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej

Dysplazja biodrowa HD (hip dysplasia)

Nieprawidłowości w budowie panewki stawowej – niedopasowanie kształtu głowy kości udowej do panewki stawu biodrowego (luzy w stawie), zbyt płytka panewka, nieprawidłowy kształt głowy kości udowej; powodujące w większym lub mniejszym stopniu kulawizny i ból, w zależności od stopnia zaawansowania ograniczające sprawność psa lub wymagające leczenia.

Dysplazja łokciowa ED (elbow dysplasia)

Termin dysplazja łokciowa jest używany do opisania grupy schorzeń stawu łokciowego spowodowanych zaburzeniami rozwojowymi (z wykluczeniem mechanicznych urazów); zaliczane są tutaj: izolowany wyrostek dziobiasty przyśrodkowy kości łokciowej (FMCP), osteochondroza kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (OCD), izolowany wyrostek dodatkowy kości łokciowej (UAP), niezgodność powierzchni stawowych (INC); tak jak dysplazja biodrowa powoduje bolesność stawu objętego chorobą, kulawizny, może wymagać leczenia operacyjnego i okresowego lub dożywotniego ograniczenia ruchu.

HD – wyniki

HD A – biodra doskonałe, wolne od dysplazji

HD B – biodra poprawne, wolne od dysplazji

HD C – lekka (nieznaczna) dysplazja

HD D – umiarkowana (średnia) dysplazja

HD E – ciężka dysplazja

ED – wyniki

ED 0/0 – łokcie prawidłowe, wolne od dysplazji

ED 1/1 – lekka dysplazja

ED 2/2 – średnia dysplazja

ED 3/3 – ciężka dysplazja

Zarówno w przypadku bioder, jak i łokci możliwe są oznaczenia np. A/B, C/D, A/D, 0/1, 1/2, itd. które mówią o odpowiednio o lewym/prawym stawie.

Inne schorzenia stawów